SV

Detta projekt bestod av renovering, ut- och ombyggnad av ett townhouse i 3 våningar i stadsdelen Bedford-Stuyvesant i Brooklyn, New York. Byggnaden hör till typologin av s.k. Brownstone-hus som byggdes över USA och Canada under slutet av 1800-talet, där namnet kommer från den typ av brunfärgade sandsten som användes som fasadmaterial. Byggnaden karaktäriseras av de klassiska kännetecknen för ett Brownstone-hus: den breda entrétrappa, entresolvåningen (parlour) höjd från gatan, fasadgesimser och en privat trädgård på baksidan av huset. Många av originaldetaljerna såsom vägg- och takgesimser, trädörrar och parkettgolv i detaljerade mönster var välbevarade vilket gav byggnaden som helhet en autentisk charm. Strukturellt sett var dock byggnaden i sämre skick. Arkitetoniskt var vårt arbete fokuserat på att bevara byggnadens karaktär och detaljer samtidigt som vi introducerade en serie försiktiga ingrepp i syfte att förbättra och uppdatera byggnaden rumslig förbindelser. Det s.k. “mud room” (som närmast kan liknas vid en ouppvärmd farstukvist med väggar i anslutning till trädgården) återuppbyggdes som sovrum med glasade dubbeldörrar. Ovanför denna blev en naturlig plats för en takterrass med utsikt över trädgården. En ny exteriör trappa binder samman den nya takterrassen med trädgården. Utöver det interiöra projektet ritade Dahlberg Busnardo även en ny layout för trädgården med ett kurerat urval av lokala växter och blommor.

ENG

This project consists of the renovation, extension and partial conversion of a 19th century 3-story townhouse in Bedford-Styuvesant. The building itself belongs to the typology of Brownstone houses built in New York during the turn of the 19th century, named after the brown sandstone which was used as a cladding and facade material.
The building is characterised by the classic features of a Brownstone house: The street-facing stoop and a raised parlour floor, crownings cornices on both facades and a south-facing pocket garden. Many original interior details such as ceiling cornices, timber panel doors and parquet floors were well preserved, lending an authentic charm to the space as a whole. Structurally however, the building was in need of renovation. Architecturally, the theme of our work was to preserve the character and details of the building while improving the spatial connections through a series of careful interventions. The ‘mud room’, a small volume mainly used as utility/storage room in connection to the garden, was rebuilt as a bedroom with an additional roof terrace overlooking the garden. A new staircase was added to permit direct access from the parlour floor to the outdoor space. In addition to the interior works, Dahlberg Busnardo designed a new garden with a curated selection of plants and flowers local to the region.