sv:

Projektet fokuserar på ombyggnationen av landskapet och utformning av en ny trädgård till en 1800-talsvilla på Lidingö. Som en del av ett större arkitektoniskt ingrepp, inklusive två mindre tillbyggnader av huvudbyggnaden, var målet att förbättrar tomten utnyttjades, tillföra variationen i landskapet som omger huset och skapa en starkare koppling mellan den nya byggnaden och tomten. Projektet består av tre sammanhängande delar: ett litet gästhus med pool, en serie byggda landskapselement och ett urval av inhemska växter och arter till den nya trädgården.

en:

The project focuses on the landscape reconstruction and design of a new garden for a 19th century detached house on the island of Lidingö in Stockholm. As a part of a larger architectural intervention including two smaller additions to the main house, the focus was to improve the layout and variety of the landscape surrounding the house, creating a stronger connection between the building and the plot. The intervention consists of three interconnected parts: a small guesthouse with a pool, a series of built landscape elements and a curated selection of native plants and species for the new garden.