SV

Tjòrn är vårt förslag på en övernattningsstuga i samband med en öppen arkitekturtävling. Stugan är en hyperkompakt sjävförsörjande off-grid-modul utformad som en stor beboelig regnvattenuppsamlare. Programmet är indelat i plattformar som är organiserade kring en central pelare för vattenuppsamling, vilket ger varje funktion sitt eget “rum” och utsikt över den omgivande naturen. Den vertikala förskjutningen mellan plattformar bidrar till att varje funktion får en grad av avskildhet trots deras inbördes placering.

ENG

Conceived as a response to an open competition, Tjörn is a proposal for a hyper-compact self-sufficient off-grid cabin. The cabin is developed as a giant habitable rain water collector. The program is divided onto platforms arranged around the central water collection module, giving each function its own “room” and view of the surrounding nature. The vertical displacement between platforms helps to create a sense of privacy between the functions despite their physical proximity.