SV

Hus O ligger i ett lugnt villakvarter söder om Stockholm karaktäriserat av kataloghus, vitmålade trästaket och gröna gräsmattor. Tack vare områdets sluttande topografi ligger tomterna i östvända terrasser med utsikt över Hallsfjärden. Tomten var en av få obebyggda tomter kvar i området, belägen mellan två större tomter med tvåvåningshus.
Utgångspunkten var ett enkelt och pragmatiskt hus i två våningar för att maximera utsikten över Hallsfjärden. Med en smal volym kunde inte bara utsikten mot vattnet utan även tomtytan maximeras för att ge plats åt en trädgård i söderläge.
Byggnaden är en lång och smal volym (6,6×22,75 m) längs tomtens västra gräns, med en nord-sydlig orientering. Detta möjliggör ett lättåtkomligt garage under marknivå som minimerar påverkan av bilar och parkeringsplatser på den kompakta tomten. Byggnadens fasad är strukturerad som ett enkelt stående grid, där varje enhet erbjuder olika grader av exponering och utsikt över landskapet.
Programmet är fördelat över tre våningar – en källare med tvättstuga, teknikrum och garage, en bottenvåning med vardagsrum och kök i direkt anslutning till trädgården samt en övre våning med sovrum med utsikt över viken.

ENG

House O sits in a quiet suburban area south of Stockholm, in the middle of a residential neighbourhood characterised by white catalogue houses, fences and green lawns. Because of the sloping topography of the area, the plots are arranged as east-facing terraces facing the Hallsfjärden Bay. The plot in question was the last one left unbuilt in the area, sandwiched between larger plots with two story dwellings.
The fundamental idea is a simple and pragmatic house in two floors to make the most of the panoramic views of the Hallsfjärden Bay. With a slender volume, it would be possible to maximise not only the exposure towards the water but the future garden space of the plot as well.
The building is conceived as a long and relatively narrow volume (6.6×22.75m) along the western border of the plot, with a north-south orientation. This allows for an easy access underground garage, minimising the impact of cars and parking space. The facade of the building is structured as a straightforward standing grid, each unit offering a different degree of exposure and view of the landscape.
The program is organised on three floors – a basement with utility rooms and garage, a ground floor with living spaces connected to the garden and an upper floor with bedrooms with uninterrupted views of the Hallsfjärden Bay.

In collaboration with Max Holst Arkitektkontor